Terugmelden

Twijfelt u aan de juistheid van bepaalde gegevens in de BRO? Laat het ons weten met een BRO terugmelding. Samen verbeteren we de kwaliteit van de BRO!

Formulier

Vul hier uw BRO terugmelding in.

Wat gebeurt met uw BRO terugmelding?

TNO toetst of een melding zodanig is opgesteld dat een bronhouder deze inhoudelijk kan beoordelen. Als dat het geval is, wordt de bronhouder van de terugmelding op de hoogte gesteld. De bronhouder onderzoekt vervolgens de terugmelding. Het kan dan enige tijd duren (wettelijke termijn is 16 weken), maar uiteindelijk brengen we u op de hoogte van het resultaat.