XML-mededeling voor gegevensleveranciers van bestaande putten

28 mei 2019

Bij het verzamelen van putgegevens van bestaande putten kan het voorkomen dat niet alle exacte datums bekend zijn. Om deze putten toch aan te kunnen leveren, moet hiervoor met ingang van 3 juni 2019 altijd de onderstaande coderegel toegevoegd worden voor zowel IMBRO als IMBRO/A.

<brocom:underPrivilege>ja</brocom:underPrivilege>

Er is een vaste plek voor deze coderegel. De regel moet toegevoegd worden na de regel waarin het kwaliteitsregiem vermeld staat. Bent u deze coderegel vergeten bij een IMBRO/A-levering, dan krijgt u in het Bronhouderportaal een foutmelding. Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan contact op met de BRO Servicedesk.