Release notes januari 2018

28 december 2017

In dit document leest u de release notes die van toepassing zijn op de versie van 1 januari 2018.