Instructie valide BRO-verzoek maken

Alle gegevens in het BRO-verzoek moeten voldoen aan de standaard, die wordt beschreven in de catalogus van het registratieobject.

Belangrijke termen

BRO-brondocument: het document met de authentieke gegevens die geregistreerd worden in de Landelijke Voorziening BRO. Voor elk registratieobject staat in een catalogus waar die gegevens aan moeten voldoen.

BRO-verzoek: een bestand in IMBRO/XML-formaat dat het BRO-brondocument bevat en als verzoek wordt aangeboden in het Bronhouderportaal BRO. Dit is ook wel de 'request'.

Lees per registratieobject de vervolg instructie:

  • Hoe maak ik een BRO-verzoek? (met voorbeeldbestand)
  • Hoe kom ik tot de inhoud: het brondocument?
  • Hoe test ik of het een valide BRO-verzoek is?

 

geotechnisch-sondeeronderzoek.png

grondwatermonitoringput.png

bodemkundige-boormonsterbeschrijving.png

mijnbouwwetvergunning.png