Instructie BRO-verzoek maken Grondwatermonitoringput

Heeft u in het verleden gegevens aangeleverd aan DINO. Neemt u dan contact op met de BRO Servicedesk.

Hoe maak ik een BRO-verzoek?

  1. Bekijk allereerst het voorbeeldverzoek.
    Dit voorbeeldbestand geeft een beeld van wat gemaakt moet worden.

  2. Om uw software aan te passen om het juiste BRO-verzoek te laten genereren, zijn technische XML schema definities (XSD’s) beschikbaar.

    Vanuit dat schema zijn er de overige benodigde XML schema definities. U vindt daar generieke BRO schema’s (brocommon) en grondwatermonitoringput (GMW) schema’s (o.a. gmwcommon).

  3. Het is ook mogelijk om dit met behulp van tooling te bereiken op basis van de beschikbare WSDL. NB op verzoek is een voorbeeldclient (Java) via de BRO Servicedesk beschikbaar.

Hoe kom ik tot de inhoud: het brondocument?

Onderzoeksgegevens moeten omgezet worden naar een BRO-brondocument dat voldoet aan de kwaliteitseisen van de BRO. Indien nodig moeten de onderzoeksgegevens nog aangevuld worden met (meta)gegevens om tot het vereiste kwaliteitsniveau te komen. Om dit te bereiken kunt u gebruikmaken van de praktische tooling die beschikbaar is gesteld via GitHub (zie onderaan deze pagina) of onderstaande documentatie, zie document 1, 2 en 3. Weliswaar hoeft u vanwege het Bronhouderportaal BRO geen koppelvlak met SOAP te realiseren, de koppelvlakbeschrijving van de Landelijke Voorziening BRO bevat alle attributen uit de catalogus in IMBRO/XML-formaat om u op weg te helpen. Ook staat in de koppelvlakbeschrijving een praktische codelijst (in de bijlage). 

  1. Catalogus Grondwatermonitoringput (informatiemodel)

  2. Koppelvlakbeschrijving GMW inname

Gebruik om er vervolgens een BRO-verzoek van te maken:

  1. Innamehandboek Grondwatermonitoringput

Het resultaat is een BRO-verzoek (inclusief brondocument) dat aangeboden kan worden aan het Bronhouderportaal BRO. NB de organisatie die de gegevens uiteindelijk wil aanleveren bij de BRO moet zich eerst aanmelden en heeft eHerkenning 2+ nodig. Raadpleeg dan ook de handleiding van het Bronhouderportaal BRO.

Het is ook mogelijk om uw BRO-verzoeken geautomatiseerd aan te leveren via het Bronhouderportaal BRO. Volg daarvoor de API-instructiehandleiding.

Hoe test ik of het een valide BRO-verzoek is?

Test het XML-formaat van het BRO-verzoek met de (REST-) validatieservice van de demo-omgeving van het Bronhouderportaal. Meer informatie over de validatieservice leest u hier. Zodra uw organisatie is aangemeld bij de BRO, kunt u bij de BRO Servicedesk een demo-account voor het Bronhouderportaal BRO aanvragen.