Instructie BRO-verzoek maken Bodemkundige boormonsterbeschrijving

Voor zover bekend is Wageningen Environmental Research (WENR, voorheen Alterra) de enige producent van gegevens van het registratieobject bodemkundige boormonsterbeschrijving. Om die reden is alleen de catalogus voor Bodemkundige boormonsterbeschrijving beschikbaar en niet de instructie hoe een BRO-verzoek gemaakt moet worden om een brondocument aan te bieden in het Bronhouderportaal BRO. Bent u echter ook producent of maakt u als bronhouder gebruik van een andere producent van bodemkundige boormonsterbeschrijvingen? Neemt u dan contact op met de BRO Servicedesk voor de verdere instructie.