Informatie voor softwareontwikkelaars

Kies hieronder de instructie die voor u van toepassing is: de instructie om software te ontwikkelen voor het genereren van een BRO-verzoek om gegevens aan te leveren of de instructie om software te ontwikkelen voor het opvragen van BRO-gegevens via de uitgiftewebservice. Vervolgens krijgt u de keuze voor welk registratieobject u aan de slag wilt.

instructie-uitgiftewebservice.png