Aanmelden bij de BRO

*verplicht

Tip: controleer hier of uw organisatie al is aangemeld. En heeft u vragen over uw aanmelding? De BRO Servicedesk helpt u graag verder.

Organisatie
De naam van uw organisatie zoals die is vastgelegd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, inclusief eventuele toevoegingen als "B.V.".
Het KvK-nummer is het achtcijferige nummer waarmee uw organisatie is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
Bestuursorganen zijn in ieder geval alle gemeenten, provincies, waterschappen, de rijksoverheid en alle ZBO's. Meer informatie hierover is te vinden in het ZBO-register.
Indien Dataleverancier wordt gekozen wordt u ook als Data-afnemer geregistreerd.
Het twintigcijferige Overheidsidentificatienummer (OIN), zie Logius voor meer informatie
Hoofdcontactpersoon