Aanmelden bij de BRO

*verplicht

Tip: controleer hier of uw organisatie al is aangemeld. En heeft u vragen over uw aanmelding? De BRO Servicedesk helpt u graag verder.

Organisatie
De naam van uw organisatie zoals die is vastgelegd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, inclusief eventuele toevoegingen als "B.V.".
Het KvK-nummer is het achtcijferige nummer waarmee uw organisatie is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
U kunt hier nalezen of uw organisatie bronhouder is voor de BRO. Twijfelt u of uw organisatie bronhouder is, neem dan contact op met de BRO Servicedesk.
Indien Dataleverancier wordt gekozen wordt u ook als Data-afnemer geregistreerd.
Het twintigcijferige Overheidsidentificatienummer (OIN), zie Logius voor meer informatie
Hoofdcontactpersoon